Prikkelverwerking is een term die je vaak hoort. Het lijkt wellicht iets simpels, maar dat is het niet. Er zijn zintuigen die iedereen kent: horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Er zijn ook verborgen zintuigen zoals het evenwichtsorgaan en informatie uit de spieren en gewrichten. Dan hebben we nog het zintuigsysteem dat de hersenen informatie geeft over lichaamssystemen, processen- en gevoelens zoals honger, dorst, aandrang, koud of warmte voelen.
Al deze zintuigen werken 24/7 samen om ervoor te zorgen dat we adequaat kunnen reageren op onze omgeving en ons eigen lijf. De hersenen moeten al deze informatie aan elkaar koppelen tot één logisch geheel. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, leren, sporten en relaties aan te gaan. Als de informatie uit deze zintuigsystemen niet goed verwerkt en gekoppeld wordt, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem, ofwel prikkelverwerkingsproblemen. Iedereen heeft meerdere zintuigen en die werken bij ieder persoon op een andere manier samen.

De praktijk is dat het normale leven voor deze kinderen vaak zwaar is. Veelal ook omdat ze vaak niet anders kunnen dan reageren op de manier die ze doen. Ze willen wel, maar ze kunnen niet omdat hun hersenen anders werken. Deze kinderen lijken soms overdreven heftig te reageren op doorgaans normale handelingen en situaties. Sommige kinderen reageren juist niet of nauwelijks en zijn moeilijk of zelfs niet te corrigeren. Deze kinderen worden veelal verkeerd begrepen omdat ze de wereld anders waarnemen dan wij en kunnen hierdoor in een neerwaartse spiraal terecht komen. Veelal omdat ze worden aangesproken op gedrag waarop ze zelf (nog) geen invloed hebben omdat de omgeving hen niet begrijpt.

De praktijk is ook dat je als ouder moegestreden of radeloos kunt zijn en met de handen in het haar zit. Ouders en verzorgers van deze kinderen worden veelal ook verkeerd of helemaal niet begrepen en komen hierdoor niet zelden in een isolement. Deze kinderen zijn zorgintensief en kunnen maken dat je als ouder op je tandvlees loopt en dan word je ook nog eens niet begrepen.

Dus ik ben er voor alle prikkelgevoelige kinderen waar een labeltje opgeplakt is, of nog niet. Voor kinderen waar (nog) geen labeltje voor lijkt te zijn, maar ook voor ouders met of zonder label die het verdraaid lastig en zwaar kunnen hebben.