U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen indien u wilt weten of u met uw hulpvraag bij mij terecht kan. We maken een afspraak voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Wanneer u bij NO LABEL inderdaad aan het juiste adres blijkt te zijn, dan ontvangt u de aanmeldingspapieren waarmee wij het traject kunnen opstarten. Beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden gevraagd te tekenen voor akkoord en afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst.

Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek start het intake-gesprek. Dit gesprek duurt 2 uur vind bij voorkeur plaats met beide ouders/verzorgers, waarbij het kind zelf niƩt aanwezig is. Tijdens dit gesprek staan wij uitgebreid stil bij uw vragen en zorgen en brengen wij de ontwikkeling van uw kind tot nu toe en de voorgeschiedenis/ situatie van uw gezin in kaart.

Is er al informatie bekend, bijvoorbeeld vanuit diagnostisch onderzoek, dan verzoeken wij u deze bij de aanmelding mee te sturen of mee te brengen bij de eerste gesprekken. Ik ben geen arts of therapeut en derhalve niet betrokken bij diagnostiek. Wel kan het zo zijn dat uw arts u en uw kind doorverwijst naar NO LABEL Coaching & Training om zodoende de vertaalslag te kunnen maken van de diagnose naar de praktijk. In dit geval vragen wij u een formulier te ondertekenen waarop specifiek aangegeven staat welke informatie opgevraagd mag worden en bij welke zorgverlener/arts. Voor dit traject gelden de laatste regels volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo proberen we samen het beeld rondom uw kind en uw gezin helder te krijgen en te komen tot een plan van aanpak. In het plan van aanpak maken we samen afspraken over de in te zetten observaties en hulpvormen. Een traject kan bestaan uit observaties thuis, op een (medisch) kinderdagverblijf of op school, maar ook uit ouderbegeleiding in combinatie met een coachingstraject voor uw kind. Ik werk op locatie, dus kom bij u thuis. Dit omdat het van groot belang is om uw kind in zijn natuurlijke omgeving te zien.

Vervolgens gaan we volgens het plan van aanpak aan de slag. Een coachings-sessie duurt meestal 60 minuten. In bepaalde situaties kan er in samenspraak gekozen worden voor een langere sessie of een observatie voor een dagdeel.


NO LABEL Coaching & Training / KvK: 71871047 / IBAN: NL 18 BUNQ 2206 5868 78 / Algemene Voorwaarden / AVG Privacy / Copyright by NO LABEL Coaching & Training