NO LABEL Coaching & Training houdt zich bezig met opvoedingsvraagstukken rondom prikkelverwerking, ofwel sensorische informatieverwerking. Kinderen die een label opgeplakt hebben gekregen en kinderen die nog in een diagnostisch proces zitten. Kinderen die tussen de wal en het schip vallen, die niet zijn in te delen en nergens aansluiting lijken te vinden. (Pleeg)kinderen met een ontwikkelingsachterstand, hechtingsproblematiek of kinderen die vroegkinderlijk trauma hebben meegemaakt. Deze kinderen nemen de wereld om hen heen anders waar, hebben veelal een anders werkend brein en laten dus ook ander gedrag zien. Gedrag dat doorgaans lastig te interpreteren valt en moeilijk is om mee om te gaan.

Sommige kinderen hebben de diagnose met AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis gekregen of zijn pré- of dysmatuur geboren. Dat is een duidelijk label waar volop over te vinden is. Maar binnen dit label, dit kader, ligt alles nog open. Het zegt niks over jouw kind, over zijn of haar specifieke eigenschappen, karakter of obstakels. Het zegt uitsluitend dat er mogelijk iets aan de hand is met de prikkelverwerking en met de wijze waarop het kind wel of juist geen contact wil of kan maken. Ik ben van mening dat een kind meer is dan een label. Een kind is alles dat mogelijk is voor hem of haar.

Ik kijk naar de afzonderlijke zintuigsystemen van je kind en naar hoe het kind deze zélf inzet om de dag door te komen. Hierin is een schat aan informatie te vinden, nl hoe de prikkelverwerking in de hersenen plaatsvindt. Op basis hiervan kunnen we een vertaalslag maken naar de praktijk, naar het dagelijks leven, zodat opgroeien toch prettig kan zijn, ondanks de obstakels die deze kinderen tegenkomen.